Tarnowskie Centrum Wolontariatu

W powiecie tarnowskim istnieje potrzeba ujęcia działalności wolontariackiej w zorganizowane formy. Rozwiązaniem tego problemu, mam nadzieję, będzie lokalne Centrum Wolontariatu, które aktualnie zmierzamy z grupą osób utworzyć. Tarnowskie Centrum będzie prowadziło bazę danych o wolontariuszach, ich kompetencjach zawodowych i możliwościach czasowych i przestrzennych oraz z drugiej strony dane o miejscach, w których występują potrzeby na siłę roboczą. Nasze Centrum Wolontariatu będzie zajmować się koordynacją obu stron aktywności wolontariackiej.  Wykorzystamy również e-wolontariat, tzn. rejestracje z obu stron będzie można wykonywać zdalnie.